مراقبت های لازم پس از کشیدن دندان


1402/11/16 0:0
مراقبت های پس از جراحی و کشیدن دندان

مراقبت های پس از جراحی و کشیدن دندان ۱ گاز استریل رو تا یک ساعت پس از کشیدن دندان در دهان نگه داشته خون آب و آب دهان را به طور معمول تا تا ۲۴ ساعت رو ببرید و از زبان زدن میک زدن ناحیه بپرهیزید ۲۱۵ خفیف پس از جراحی طبیعی بوده و تا ۲۴ ساعت ممکن است ادامه داشته باشد ۳ بهتر است قبل از شروع درد و یک ساعت بعد از کشیدن دندان جراحی هر ۶۰۰ از دوره مسکن استفاده و در صورت لزوم طبق دستور پزشک آنتی بیوتیک مصرف شود در چند ساعت اول پس از عمل جراحی غذای جویدنی میل نشود و ۲۴ ساعت پس از جراحی غذاهای سرد و مایع استفاده شود تا یک هفته از جویدن غذا با جراحی شده کشته شده خودداری شود بعد از مصرف هر وقتایی که باد سرد یا آب نمک رقیق به شدت از باقی ماندن ماده غذایی در مرحله ایجاد خوردگی به عمل آید ۶ در صورتی که جراحی انجام شده باشد ناحیه عمل شده از سوی صورت با کیسه یخ به طور متوسط ۲۰ دقیقه ۲۰ دقیقه تا چهار تا پنج ساعت کمپرس کنیم از دستکاری محل زخم و بخیه و کنار زدن دست به گونه جهت دیدن محله خدای نموده و مسواک زدن را ۲۴ ساعت پس از جراحی شوند و هیچ همیشه سعی شود محل ذخیره را با مثال تحریک نکنی
کلمات کلیدی:
کشیدن     دندان         دندان         ریشه    
    عقل     کشیدن     شکسته     جراحی     شکسته    
جراحی    

تاریخ بروز رسانی:   29 بهمن 1402

تعداد بازدید:   ۳۲