فهرست همه مطالب
1
مراقبت های لازم پس از کشیدن دندان
مراقبت های پس از جراحی و کشیدن دندان


مراقبت های پس از درمان پروتز ایمپلنت
تمیز کردن و از بین بردن جرم های دندانی کار راحتی نیست، تمیز کردن روزانه همه سطوح ایمپلنت و ساختار آن مراجعه مرتب به یک رندانپزشک بسیار مهم است.


مراقبت های پس از درمان ریشه
روت کانال تراپی یک سری اعمالی است که در طی آن مواد عفونی موجود در مغز دندان برداشته می شود تا دندان از آسیب میکروب ها در امان باشد.


بررسی روابط اکلوزال دندانی شیری در کودکان تغذیه شده با شیر مادر و با شیشه شیر
یکی از عوامل تاثیرگذار بر اکلوژن دندانی شیری، طریقه متفاوت شیرخوارگی نوزادان است. این مطالعه با هدف ثبت مال‌اکلوژن‌های ناشی از روش‌های مختلف تغذیه‌ای کودکان و کمک به کاهش ابهامات در زمینه مشکلات رشدی اسکلتال به دنبال تغذیه نوزادی، انجام شد. مواد و روش‌ها: در این مطالعه توصیفی-تحلیلی مقطعی 284 کودک با محدوده سنی 4-5 سال از مهدکودک‌ها و پیش‌دبستانی‌های شهر ساری به روش نمونه گیری خوشه‌ای و سپس سیستماتیک، انتخاب شدند.


1