ریشه

 
1
مراقبت های لازم پس از کشیدن دندان
مراقبت های پس از جراحی و کشیدن دندان


مراقبت های پس از درمان ریشه
روت کانال تراپی یک سری اعمالی است که در طی آن مواد عفونی موجود در مغز دندان برداشته می شود تا دندان از آسیب میکروب ها در امان باشد.


1