مقالات پزشکی
1

14 بهمن 1402
پرکردن دندان چه مراحلی دارد
برای پر کردن دندان نکات چندی را باید توجه کنیم از جمله اینکه وضعیت دندان به چه صورت می باشد

 

14 بهمن 1402
نگهداری از دندان های اسیا
نگهداری از دندان های اسیا

 

21 دی 1402
جراحی لثه
جراحی لثه

 

21 دی 1402
ایمپلنت
تعداد ایمپلنت های دندانی هر ساله در حال افزایش است و کیفیت زندگی بسیاری از افراد را بهبود می بخشد. با این حال ایمپلنت و بافت های اطراف آن به همان اندازه دندان طبیعی و حتی کمی بیشتر نیاز به مراقبت دارد.

 

21 دی 1402
دندانپزشکی اطفال
به سلامت بهداشت دهان و دندان کودکانمان از همین حال اهمیت دهیم

 
1