چه نوع مسواکی برای کودک مناسب می باشد؟


- مسواک با موهای نرم برای پاک کردن مواد غذایی روی دندان


- مسواک با سر کوچک برای دسترسی بهتر به تمام نقاط دهان کودک


- دسته مسواک باید به راحتی در دست جای گرفته و نباید باریک باشد تا کودک بتواند آن را به راحتی در دست بگیرد.


تعداد بازدید:   ۵۵

برگشت