از چه سنی می توان درمان فلوراید در مطب را برای کودکان انجام داد؟


کاربرد این ماده از ۲ سالگی کودک امکانپذیر است. دندانپزشک ممکن است فواصل ۳ ماهه یا ۶ ماهه را برای کودک تجویز کند. هرچه تکرر و تداوم درمان فلوراید بیشتر باشد اثر آن در پیشگیری از پوسیدگی بیشتر خواهد بود.

تعداد بازدید:   ۳۵

برگشت