روش های مختلف مسواک زدن چیست؟


- روش اسکراب (horizontal scrub method)
- روش رول (rolling method)
- روش باس (bass method)
- روش باس تغییر یافته (modified bass method)
- روش استیلمن (stillman method)
- روش استیملن تغییر یافته (modified stillman method)
- روش فونس (fones method)
- روش چارتر (charters method)

جهت مشاهده اطلاعات و آموزش های بیشتر در قسمت مقالات موضوعات مرتبط با روشهای مختلف مسواک زدن را جستجو نمایید.


تعداد بازدید:   ۲۳

برگشت