متفرقه

ملاحظات برای بیماران با مشکلات زمینه ایی، آیین نامه های دندانپزشکی، شرح وظایف دستیاران دندانپزشکی، اصول استریلیزاسیون، اصول نگهداری از وسایل و ..... را می توانید در این قسمت مطالعه نمایید
در این قسمت اطلاعاتی در زمینه پزشکی قرار دارد که صرفا جهت افزایش معلومات شما خواهد بود و قطعا مبنایی نخواهد بود جهت درمان و یا توصیه به دیگران. لطفا از این اطلاعات در راستای افزایش سطح معلومات و مراقبت بیشتر از سلامت خود بهره بگیرید
جهت اطلاع از آخرین اخبار و دستورالعمل های مرتبط با کویید 19 بر روی تصویر کلیک کنید