سوالات متداول پروتز

رستوریشن دندان یعنی ترمیم و بازسازی ساختار از دست رفته دندان که به دو صورت مختلف صورت می گیرد. رستوریشن (ترمیم) مستقیم و غیر مستقیم 

ترمیم های مستقیم: در یک جلسه، بلافاصله پس از تراش و آماده سازی حفره، در محل قرار داده می شوند، مثل آمالگام، گلاس آینومر، رزین آینومر و بعضی ترمیم های رزین کامپوزیت در داخل دهان ساخته و انجام می شود

 ترمیم های غیر مستقیم: معمولاً نیاز به دو یا چند جلسه درمان دارند و ترمیم در خارج از محیط دهان ساخته و سپس به داخل دهان انتقال می یابد. البته پیدایش تکنولوژیدیجیتال می تواند تعداد جلسات را حتی به یک جلسه کاهش دهد. به طور کلی در جلسه اول، دندانپزشک دندان را تراش داده و آماده می سازد و از ناحیه ای که باید ترمیم شود، قالبی تهیه می کند، قالب به لابراتوار دندانپزشکی فرستاده می شود تا ترمیم در آنجا ساخته شود. در جلسه بعدی، دندانپزشک ترمیم آماده شده را به حفره با سمان می چسباند و در صورت لزوم آن را تصحیح می نماید. مثل اینله، انله، ونیرها، روکش ها و بریج های ساخته شده از طلا، آلیاژ های فلزی، سرامیک یا کامپوزیت است

 CAD CAM: computed aided design computed aided manifacture

البته با پیشرفت تکنولوژی و تحول در زمینه کد کم که همان لابراتوار دیجیتالی است می تواند کار لابراتوار که در چند جلسه انجام می پذیرد را در یک جلسه انجام داد

روکش کلاهکی است از جنس فلز، سرامیک و یا ترکیبی از فلز و سرامیک که دندانپزشک می تواند بر روی دندان شما قرار دهد. به عبارتی روکش تمام سطوح جونده و سطوح طرفی دندان را می پوشاند
  • پروتز دندان ثابت
  • Dental crown

زمانی که ساختار زیادی از دندان از دست رفته باشد و یا با روش های ترمیم مستقیم نتوان کارایی و ساختار آن را باز سازی کرد برای بازسازی کارایی، ساختار و زیبایی از دست رفته دندان از روکش که یکی از درمان های انتخابی می باشد استفاده می شود

در حال پاسخگویی به سوالات شما بزرگواران هستیم از صبر شما سپاسگزاریم

در حال پاسخگویی به سوالات شما بزرگواران هستیم از صبر شما سپاسگزاریم

در حال پاسخگویی به سوالات شما بزرگواران هستیم از صبر شما سپاسگزاریم

در حال پاسخگویی به سوالات شما بزرگواران هستیم از صبر شما سپاسگزاریم

در حال پاسخگویی به سوالات شما بزرگواران هستیم از صبر شما سپاسگزاریم

در حال پاسخگویی به سوالات شما بزرگواران هستیم از صبر شما سپاسگزاریم

در حال پاسخگویی به سوالات شما بزرگواران هستیم از صبر شما سپاسگزاریم

در حال پاسخگویی به سوالات شما بزرگواران هستیم از صبر شما سپاسگزاریم

در حال پاسخگویی به سوالات شما بزرگواران هستیم از صبر شما سپاسگزاریم

در حال پاسخگویی به سوالات شما بزرگواران هستیم از صبر شما سپاسگزاریم

در حال پاسخگویی به سوالات شما بزرگواران هستیم از صبر شما سپاسگزاریم

در حال پاسخگویی به سوالات شما بزرگواران هستیم از صبر شما سپاسگزاریم

در حال پاسخگویی به سوالات شما بزرگواران هستیم از صبر شما سپاسگزاریم

در حال پاسخگویی به سوالات شما بزرگواران هستیم از صبر شما سپاسگزاریم

در حال پاسخگویی به سوالات شما بزرگواران هستیم از صبر شما سپاسگزاریم


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *